Otisk

Informace podle § 5 zákona o elektronickém obchodu/zveřejnění podle § 25 zákona o sdělovacích prostředcích

Odpovědnost za obsah

Tourismusverband Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach
Promenade 2, 4701 Bad Schallerbach
Tel. +43 7249 420 71 0, Fax +43 7249 420 71 13
E-mail: info@vitalwelt.at,www.vitalwelt.at

Informační povinnost podle § 5 odst. 1 zákona o elektronickém obchodu(odkaz na WKO)
Informace podle zákona o elektronickém obchodu:
Körperschaft Öffentlichen Rechts
UID-Nr. ATU 47286306, DVR 0678481

Tento otisk platí pro všechny domény, portály a sítě sociálních médií umístěné v REALMu turistického sdružení Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach. Týká se to mimo jiné FACEBOOKU, INSTAGRAMU, YOUTUBE, FLICKR.

Management
Mag. (FH) Philipp Haas

Předseda dozorčí rady
KR Manfred Stroissmüller

Dozorčí rada
Dieter Lang, místopředseda dozorčí rady
Patrick Hochhauser
Klaus Rabengruber
Herbert Pichler
Ingrid Friedl
Josef Greinöcker
Maria Pachner
starosta Ing. Markus Brandlmayr

Poradní členové
Josef Mauernböck sen.
Andreas Seeger

Informace na webových stránkách
Grafika a design

Fredmansky GmbH
Hauptstraße 58, 4040 Linz
E-mail : office@fredmansky.at
Web: fredmansky.at

 

Technická odpovědnost
TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, A-4040 Linz
E-mail: info@ttg.at
Web: www.ttg.at

Odmítnutí odpovědnosti
Tourismusverband Vitalwelt nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, přesnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odpovědnost vůči Turistickému sdružení Vitalwelt týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud není prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost ze strany Turistického sdružení Vitalwelt. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Turistická kancelář Vitalwelt si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku, případně dočasně nebo trvale ukončit její zveřejňování.

Odkazy a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky, tzv. odkazů, které leží mimo oblast působnosti Turistické centrály Vitalwelt, by povinnost ručení vznikla pouze v případě, že by Turistická centrála Vitalwelt znala obsah a bylo by pro ni technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Turistický svaz Vitalwelt tímto výslovně prohlašuje, že odkazované stránky v době vytvoření odkazů neobsahovaly protiprávní obsah. Turistické sdružení Vitalwelt nemá žádný vliv na současnou a budoucí podobu, obsah ani autorství odkazovaných stránek. Turistická kancelář Vitalwelt se proto tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, který byl od doby vytvoření odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci vlastních webových stránek společnosti i na externí záznamy společnosti ve službách, jako jsou knihy hostů, diskusní fóra, mailing listy a podobně. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoliv ten, kdo na příslušnou publikaci prostřednictvím odkazů pouze odkazuje.
Autorské právo a právo ochranných známek
Sdružení Vítalwelts Tourist Board se snaží dodržovat autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které samo vytvořilo, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva ke zveřejněným objektům vytvořeným samotným turistickým sdružením Vitalwelt zůstávají výhradně vlastníkovi stránek. Reprodukce nebo použití těchto grafických prvků, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu Sdružení cestovního ruchu Vitalwelt povoleno.
Autorská práva/odpovědnost
Vzhledem k technickým vlastnostem internetu nelze zaručit pravost, přesnost a úplnost informací uvedených na internetu. Stejně tak nelze poskytnout žádnou záruku za dostupnost nebo fungování těchto internetových stránek a jejich obsahu. Jakákoli odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jiné škody, bez ohledu na jejich příčiny, vzniklé v důsledku používání nebo nedostupnosti údajů a informací na těchto internetových stránkách je v rozsahu povoleném zákonem vyloučena. Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Informace jsou určeny pouze pro osobní použití. Jakékoli další použití, zejména ukládání do databází, kopírování a jakákoli forma komerčního využití, jakož i předávání třetím osobám, a to i v částečné nebo upravené podobě, je bez souhlasu příslušné organizace zakázáno. Jakékoli začlenění jednotlivých stránek našich webových stránek do externích rámů je zakázáno.
Google Analytics
Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije pro účely analýzy vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Turistická kancelář Vitalwelt používá tyto údaje výhradně k optimalizaci svých webových stránek a k průzkumu trhu. Společnost Google může tyto informace předat také třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely. Další informace o službě Google Analytics naleznete na internetu nebo na adrese www.google.com/analytics. Ochrana údajů je pro turistický spolek Vitalwelt velmi důležitá. Proto používáme funkci "_anonymiseIp()", což znamená, že IP adresy jsou zpracovávány pouze ve zkrácené podobě a přímý osobní odkaz lze vyloučit. Proti shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna.
Nabízíme také možnost úplného zamezení sledování. Stačí kliknout na tlačítko "Deaktivovat". Aby byla námitka trvalá, musí váš prohlížeč přijímat soubory cookie.
Alternativně můžete vznést námitku proti shromažďování údajů pomocí doplňku prohlížeče Google.

Google Remarketing
Tato webová stránka používá Google Remarketing - reklamní službu poskytovanou společností Google Inc. umožňující cílení reklamy na předchozí návštěvníky webové stránky. Poskytovatelé třetích stran, včetně společnosti Google, umisťují reklamy na webové stránky na internetu. K tomu používají soubory cookie, které umisťují reklamy na základě předchozích návštěv uživatele na těchto webových stránkách. Uživatelé jsou identifikováni prostřednictvím souborů cookie nastavených ve webovém prohlížeči. Textové soubory mohou být použity k analýze chování uživatelů při návštěvě webových stránek a následně použity pro cílené doporučování produktů a zájmovou reklamu. Pokud si nepřejete dostávat zájmově orientovanou reklamu, můžete pomocí Správce předvoleb reklam zakázat používání souborů cookie společností Google pro tyto účely a přizpůsobit si reklamy v síti Google Display Network tak, že navštívíte stránku DoubleClick opt-out. Alternativně mohou uživatelé zakázat používání souborů cookie třetích stran návštěvou stránky Network Advertising Initiative opt-out nebo zakázáním používání souborů cookie v nastavení prohlížeče.
Různé
Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení již nejsou legální nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.
V zájmu lepší čitelnosti obsahu těchto webových stránek nebo svého blogu jsem zvolil buď mužský, nebo ženský tvar osobních označení. V žádném případě to neznamená diskriminaci druhého pohlaví. Když například hovořím o podnikatelích nebo zaměstnancích, mám na mysli také podnikatelky a zaměstnance. Všechny informace jsou určeny stejně ženám i mužům.
Tyto webové stránky bohužel nejsou plně funkční pro osoby s tělesným postižením, jako je zrak, sluch nebo motorika. Za to se omlouvám a ráda zde své služby vysvětlím jinými kanály. Na tomto místě bych vás ráda odkázala na Arbitrážní centrum pro rovné příležitosti osob se zdravotním postižením při Ministerstvu sociálních věcí Rakouské republiky.